Aktuelt
fra UMF

Hold deg oppdatert på noe av det som skjer hos oss i UMF. Her ønsker vi å gi deg et innblikk i alt fra nye kontrakter, prosjekter, utvikling, ledige jobber, til mer av det personlige rundt hvem vi er og menneskene som utgjør UMF.

Lensesystem utviklet av Uvdal Maskinfabrikk

Statkraft har 1-2 ganger i året hatt behov for rensk av inntaksgrindene til Nore 2. For å forlenge intervallet mellom hver rensk, tok de kontakt med Uvdal Maskinfabrikk (UMF) for å se på mulige løsninger. UMF utviklet en lense hvor…

Nytt ERP system: ─ Et omstillingsprosjekt som vil påvirke oss i mange år fremover

Nå som vintermørket nærmer seg har vi sponset første til fjerde klasse med nye refleksvester for å bidra til et trygt og godt lokalsamfunn.

God jul og godt nyttår fra UMF

Vi vil med dette takke for samarbeidet i året som har gått, og ønsker alle våre forretningsforbindelser en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR. Uvdal Maskinfabrikk AS holder stengt fra og med 23. desember til og med 2. januar. Siste…

Trygg skolevei med UMF-refleks

Nå som vintermørket nærmer seg har vi sponset første til fjerde klasse med nye refleksvester for å bidra til et trygt og godt lokalsamfunn.
skip med anker

Sommerstenging Uvdal Maskinfabrikk 2021

Uvdal Maskinfabrikk holder stengt i uke 29 og 30 Vi skal avvikle sommerferie og vil derfor holde stengt i uke 29 og 30. Det vil si at siste mottak/levering må bli behandlet innen kl 1400 fredag 16. juli. Fra og med mandag 02. august…

Lærling Trym uteksaminert – fått fagbrev

Fagbrev etter to år som lærling Etter to år som lærling hos UMF har Trym fått fagbrev i industrimekanikerfaget. Med et slikt fagbrev i hånden er man i dag attraktiv på arbeidsmarkedet da etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft…