Samfunnet rundt oss er i stor grad digitalisert, og Uvdal Maskinfabrikk har bestemt seg for å bli med på den digitale reisen.

Med ny grafisk profil og oppgradert tilstedeværelse i digitale kanaler er UMF nå godt rustet til fremtidig digital kommunikasjon.

– Vi er svært godt fornøyde med profilendringen og gleder oss over endelig å kunne lansere den, smiler daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård.

Omstilling og innovasjon

Uvdal Maskinfabrikk har de siste årene har vært med i et omstillingsprosjekt som heter Industri 4.0, i regi av Kongsberg Innovasjon. På veien mot omstilling, endring og innovasjon, ble det naturlig å også modernisere den grafiske profilen for å tydeliggjøre nettopp disse endringene.

– Profilendringen er en del av omstillingen til UMF. Vi skal bli mer synlige og ønsker å nå frem til et større og bredere publikum. I så måte så er endringen av logo, ny fargeprofil og nye nettsider et tydelig signal på at vi tenker langsiktig og at vi utvikler oss og satser fremover, forteller Ødegård.

Med den nye profilen til Uvdal Maskinfabrikk er det visuelle uttrykket løftet og videreført, slik at man fremdeles skal kunne kjenne seg igjen fra den gamle profilen. Menneskene og verdiene er jo de samme.

Camilla (t.v) jobber som designer i Akari, og har utviklet den oppgraderte profilen til UMF.


– Logoen har fått en noe mer kantete form, men den er fremdeles rund i kantene. Retning og spisskompetanse er nøkkelord; UMF vil opp og frem. Fargen er også freshet opp. Den er klarere, og hele profilen har i sin helhet fått et renere preg. De nye fontene er enkle og moderne, og snakker godt med resten av elementene, beskriver Camilla Walaker i Akari, som har designet det hele.

UMF-lederen er svært godt fornøyd med den nye nettsiden, både når det gjelder fargesammensetningen og brukervennligheten.

Vil vise seg fram og interagere

Ødegård sier at UMF fortsatt kommer til å bruke tradisjonelle kanaler som aviser, messer og lignende.

– Men digitale kanaler gjør det enklere å kommunisere nyheter mens de er nettopp nyheter, og vi kan nå frem til et større publikum. 

Digitale plattformer gir bedriften gode muligheter til å nå frem til kjente aktører og samarbeidspartnere, og kan bidra til at UMF finner nye muligheter i markedet. UMF har en sterk lokal forankring og er en hjørnesteinsbedrift. Ved å være sterkere representert digitalt får de muligheten til å informere lokalt og regionalt om hva de gjør og hvem de er, på en bedre måte.

– Muligheten for interaktiv samhandling via de digitale plattformene er noe vi gleder oss til. Tilbakemeldinger er noe vi trenger og vil ha, og alle de digitale plattformene er en kjempegod arena for det, avslutter Ødegård entusiastisk.

Se flere bilder av den oppgraderte profilen under:

Når Kongsberg-bedriften Argos Solutions om kort tid leverer et Panel Repair System (PRS) til en av sine amerikanske kunder, er det med deler fra Uvdal Maskinfabrikk (UMF).

Den nye avtalen mellom de to lokale bedriftene trådte i kraft 15. januar 2021, og er den siste i en rekke av samarbeidsavtaler.

UMF leverer reparasjonsenheten til Argos sin løsning

Argos Solutions og Uvdal Maskinfabrikk (UMF) har samarbeidet siden 2011, da Argos leverte det første helautomatiske reparasjonssystemet til Europas største kryssfinerprodusent, UPM, i Finland. Produktet de nå skal levere, et Panel Repair System (PRS), gjør det mulig for den amerikanske kunden å reparere overflater i tre.

– I stedet for å bruke manuell arbeidskraft til å reparere for eksempel finerplater og parkett automatisk, kan bedriften bruke dette PRS-systemet. Fordelen er effektivisering av prosessen med å produsere finerplater, og en sikring av kvaliteten ut til sluttbrukeren, forklarer Jan Sandok, Teknisk sjef i Argos Solutions.

Stolt leverandør av EPC-prosjekter

UMF leverer reparasjonsenheten som brukes i Argos sin løsning,og Hans Borge har vært ansvarlig ingeniør i utarbeidelsen av tilbudets innhold. Han forteller at UMF skal levere engineering av det mekaniske systemet og til automasjonssystemet.

I tillegg står UMF for innkjøp av hoveddeler, mekanisk produksjon av systemets hoveddeler, mekanisk og elektrisk montasje. Assistanse med innjustering og oppstart av systemet og teknisk dokumentasjon er også inkludert i avtalen.

– Vi i UMF har vært en stolt leverandør til Argos gjennom mange år. Denne EPC-kontrakten bekrefter at Argos setter pris på de tjenestene og den produktkvaliteten UMF leverer, noe vi er svært fornøyde med, forteller daglig leder i UMF, Olaf Ødegård.

Avtalen er med på å gi UMF anledning til å befeste seg enda sterkere som en leverandør av EPC-prosjekter, noe som er svært viktig for bedriften.

– Gjennom denne avtalen får vi anledning til både å bygge og vedlikeholde viktig kompetanse og vi tror at vi også denne gangen skal levere et produkt som Argos blir godt fornøyde med, sier Ødegård.

Olaf Ødegård, Daglig leder i UMF


Argos Solutions er avhengig av trygge og dyktige leverandører

UMF har vært med i utviklingen av Argos sitt PRS-system, og kjenner produktet godt. Argos var det første selskapet som utviklet og leverte denne type teknologi til det globale markedet.

Les mer om hva UMF kan levere av tjenester her!

– I samarbeid med UMF har vi levert ordre for titalls millioner. Vi er avhengig av å ha trygge og dyktige leverandører med på laget, og setter stor pris på samarbeidet med UMF. At vi sammen kan levere de beste systemene til denne bransjen er vi stolte av, sier Jan Sandok, Teknisk sjef i Argos Solutions.

– I UMF har Argos en solid partner med god produksjonskompetanse og kapasitet, noe som er svært verdifullt for oss. Som en global leverandør, er Argos avhengig av partnere som leverer på kvalitet og til riktig tid, fortsetter han.

Vekst gjennom kvalitet og innovasjon

Både Kongsberg-baserte Argos ogUvdalsbedriften Uvdal Maskinfabrikk har lagt et meget godt år bak seg. De er kjent for sine leveranser av høy kvalitet. For begge bedriftene ble 2020 det beste året noensinne, med solid vekst i omsetningen.

Argos Solutions har installert systemer over hele verden, og fokuserer på kvalitet og innovasjon.

– Vi er opptatt av å benytte lokale leverandører, og synes det er flott at vi sammen med UMF i Numedal kan være verdensledende i dette segmentet, uttaler Sandok.