skip med anker

Uvdal Maskinfabrikk holder stengt i uke 29 og 30

Vi skal avvikle sommerferie og vil derfor holde stengt i uke 29 og 30. Det vil si at siste mottak/levering må bli behandlet innen kl 1400 fredag 16. juli.

Fra og med mandag 02. august gjelder ordinære åpningstider.

Vi i Uvdal Maskinfabrikk ønsker med dette alle våre forretningsforbindelser en riktig GOD SOMMER!

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.


Fagbrev etter to år som lærling

Etter to år som lærling hos UMF har Trym fått fagbrev i industrimekanikerfaget. Med et slikt fagbrev i hånden er man i dag attraktiv på arbeidsmarkedet da etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft i industrien er stabil og mange unge i dag velger akademisk utdanning. I tillegg har Trym vist en stå-på-vilje som verdsettes hos UMF.

Trym har en personlighet og en arbeidslyst som passer godt inn hos oss i UMF. Vi setter pris på at det kommer inn unge folk som kan utfordre oss som har vært her lenge. På den måten forener vi ny og gammel kunnskap og utvikler oss sammen.

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

God støtte fra kollegaene

Som arbeidsgiver er UMF opptatt av å investere i sine ansatte slik at det skal være et godt sted å jobbe. Som et resultat av det har de en solid og stabil arbeidsstab slik at de beholder kompetanse og erfaring i bedriften. Dette fører til kvalitet og stabilitet i leveranse overfor kunder og samarbeidspartnere.

De ansatte rundt Trym har vært en viktig og god støtte for ham i lærlingtiden og deres trygge veiledning har bidratt til at Trym nå har klart dette så bra og bestått fagprøven.

Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Trym Nordby Andersson, tidligere lærling UMF

Veien videre

Den tekniske utdanningen Trym nå har i bunn, er viktig for eventuell videre utdanning. Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mulig å ta en ingeniørutdanning, men først skal han i forsvaret.

Når vi trenger ansatte, kontakter vi de vi vet er flinke og Trym vil helt klart være en aktuell kandidat. Vi vil takke Trym for innsatsen hos oss de siste to årene, gratulerer ham så mye med fagbrevet og ønsker ham lykke til videre.»

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

Les mer om UMF her!

Som lærling ved Uvdal Maskinfabrikk får vi en interessant og variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø.

Mitt navn er Trym Nordby Andersson og jeg er lærling i industrimekanikerfaget. Jeg startet lærlingperioden min i august 2019 og er ferdig i august 2021.

Som lærling i UMF får du prøvd deg på mye forskjellig. Typiske arbeidsoppgaver er mekanisk montasje, hydraulikkoppkobling og testing. Jeg blir satt til å gjøre mye av det samme som de som er fast ansatt her.

Du får konkrete oppgaver tidlig, som lærling hos UMF

Du blir egentlig kasta ut i det, og det er veldig lærerikt og spennende. Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Etter læretida skal jeg i Forsvaret, men jeg ser ikke bort ifra at jeg kan komme til å jobbe her på UMF senere. Det er godt arbeidsmiljø og veldig godt samhold i gjengen her.

Dette er UMF

Uvdal Maskinfabrikk AS (UMF) ble etablert i 1987 av gründer Arve Flatin og investor Karl H. Høie. Den gang utgjorde forsvarsindustrien i Kongsberg hovedmarkedet for bedriften.

Virksomheten dreiet seg etter hvert mot olje og Subsea. Med sin stadige utvikling og vekst, ble UMF en av drivkreftene bak byggingen av Nore og Uvdal Næringspark, som sto klar til innflytting i år 2000. I 2008 ervervet Arve G Flatin AS hele eierskapet, og bedriften ble 100 % lokalt eiet.

Med et ufravikelig kvalitetsfokus og solid fagkompetanse gjennom en årrekke, har UMF etablert seg som en anerkjent norsk leverandør i verdensklasse.

Les mer om UMF her!

Litt flere bilder fra innsiden av UMF

Samfunnet rundt oss er i stor grad digitalisert, og Uvdal Maskinfabrikk har bestemt seg for å bli med på den digitale reisen.

Med ny grafisk profil og oppgradert tilstedeværelse i digitale kanaler er UMF nå godt rustet til fremtidig digital kommunikasjon.

– Vi er svært godt fornøyde med profilendringen og gleder oss over endelig å kunne lansere den, smiler daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård.

Omstilling og innovasjon

Uvdal Maskinfabrikk har de siste årene har vært med i et omstillingsprosjekt som heter Industri 4.0, i regi av Kongsberg Innovasjon. På veien mot omstilling, endring og innovasjon, ble det naturlig å også modernisere den grafiske profilen for å tydeliggjøre nettopp disse endringene.

– Profilendringen er en del av omstillingen til UMF. Vi skal bli mer synlige og ønsker å nå frem til et større og bredere publikum. I så måte så er endringen av logo, ny fargeprofil og nye nettsider et tydelig signal på at vi tenker langsiktig og at vi utvikler oss og satser fremover, forteller Ødegård.

Med den nye profilen til Uvdal Maskinfabrikk er det visuelle uttrykket løftet og videreført, slik at man fremdeles skal kunne kjenne seg igjen fra den gamle profilen. Menneskene og verdiene er jo de samme.

Camilla (t.v) jobber som designer i Akari, og har utviklet den oppgraderte profilen til UMF.


– Logoen har fått en noe mer kantete form, men den er fremdeles rund i kantene. Retning og spisskompetanse er nøkkelord; UMF vil opp og frem. Fargen er også freshet opp. Den er klarere, og hele profilen har i sin helhet fått et renere preg. De nye fontene er enkle og moderne, og snakker godt med resten av elementene, beskriver Camilla Walaker i Akari, som har designet det hele.

UMF-lederen er svært godt fornøyd med den nye nettsiden, både når det gjelder fargesammensetningen og brukervennligheten.

Vil vise seg fram og interagere

Ødegård sier at UMF fortsatt kommer til å bruke tradisjonelle kanaler som aviser, messer og lignende.

– Men digitale kanaler gjør det enklere å kommunisere nyheter mens de er nettopp nyheter, og vi kan nå frem til et større publikum. 

Digitale plattformer gir bedriften gode muligheter til å nå frem til kjente aktører og samarbeidspartnere, og kan bidra til at UMF finner nye muligheter i markedet. UMF har en sterk lokal forankring og er en hjørnesteinsbedrift. Ved å være sterkere representert digitalt får de muligheten til å informere lokalt og regionalt om hva de gjør og hvem de er, på en bedre måte.

– Muligheten for interaktiv samhandling via de digitale plattformene er noe vi gleder oss til. Tilbakemeldinger er noe vi trenger og vil ha, og alle de digitale plattformene er en kjempegod arena for det, avslutter Ødegård entusiastisk.

Se flere bilder av den oppgraderte profilen under:

Når Kongsberg-bedriften Argos Solutions om kort tid leverer et Panel Repair System (PRS) til en av sine amerikanske kunder, er det med deler fra Uvdal Maskinfabrikk (UMF).

Den nye avtalen mellom de to lokale bedriftene trådte i kraft 15. januar 2021, og er den siste i en rekke av samarbeidsavtaler.

UMF leverer reparasjonsenheten til Argos sin løsning

Argos Solutions og Uvdal Maskinfabrikk (UMF) har samarbeidet siden 2011, da Argos leverte det første helautomatiske reparasjonssystemet til Europas største kryssfinerprodusent, UPM, i Finland. Produktet de nå skal levere, et Panel Repair System (PRS), gjør det mulig for den amerikanske kunden å reparere overflater i tre.

– I stedet for å bruke manuell arbeidskraft til å reparere for eksempel finerplater og parkett automatisk, kan bedriften bruke dette PRS-systemet. Fordelen er effektivisering av prosessen med å produsere finerplater, og en sikring av kvaliteten ut til sluttbrukeren, forklarer Jan Sandok, Teknisk sjef i Argos Solutions.

Stolt leverandør av EPC-prosjekter

UMF leverer reparasjonsenheten som brukes i Argos sin løsning,og Hans Borge har vært ansvarlig ingeniør i utarbeidelsen av tilbudets innhold. Han forteller at UMF skal levere engineering av det mekaniske systemet og til automasjonssystemet.

I tillegg står UMF for innkjøp av hoveddeler, mekanisk produksjon av systemets hoveddeler, mekanisk og elektrisk montasje. Assistanse med innjustering og oppstart av systemet og teknisk dokumentasjon er også inkludert i avtalen.

– Vi i UMF har vært en stolt leverandør til Argos gjennom mange år. Denne EPC-kontrakten bekrefter at Argos setter pris på de tjenestene og den produktkvaliteten UMF leverer, noe vi er svært fornøyde med, forteller daglig leder i UMF, Olaf Ødegård.

Avtalen er med på å gi UMF anledning til å befeste seg enda sterkere som en leverandør av EPC-prosjekter, noe som er svært viktig for bedriften.

– Gjennom denne avtalen får vi anledning til både å bygge og vedlikeholde viktig kompetanse og vi tror at vi også denne gangen skal levere et produkt som Argos blir godt fornøyde med, sier Ødegård.

Olaf Ødegård, Daglig leder i UMF


Argos Solutions er avhengig av trygge og dyktige leverandører

UMF har vært med i utviklingen av Argos sitt PRS-system, og kjenner produktet godt. Argos var det første selskapet som utviklet og leverte denne type teknologi til det globale markedet.

Les mer om hva UMF kan levere av tjenester her!

– I samarbeid med UMF har vi levert ordre for titalls millioner. Vi er avhengig av å ha trygge og dyktige leverandører med på laget, og setter stor pris på samarbeidet med UMF. At vi sammen kan levere de beste systemene til denne bransjen er vi stolte av, sier Jan Sandok, Teknisk sjef i Argos Solutions.

– I UMF har Argos en solid partner med god produksjonskompetanse og kapasitet, noe som er svært verdifullt for oss. Som en global leverandør, er Argos avhengig av partnere som leverer på kvalitet og til riktig tid, fortsetter han.

Vekst gjennom kvalitet og innovasjon

Både Kongsberg-baserte Argos ogUvdalsbedriften Uvdal Maskinfabrikk har lagt et meget godt år bak seg. De er kjent for sine leveranser av høy kvalitet. For begge bedriftene ble 2020 det beste året noensinne, med solid vekst i omsetningen.

Argos Solutions har installert systemer over hele verden, og fokuserer på kvalitet og innovasjon.

– Vi er opptatt av å benytte lokale leverandører, og synes det er flott at vi sammen med UMF i Numedal kan være verdensledende i dette segmentet, uttaler Sandok.

to ansatte snakker

Vi er stolte av å presentere Olaf Ødegård som ny daglig leder ved Uvdal Maskinfabrikk AS fra 21.09.2020. Han etterfølger Betty-Karin Nørstebø, som går over i rollen som KHMS-leder fra 21.09.2020.

Ødegård har lang industrierfaring, og har ledererfaring fra ulike roller.

Vi er stolte over å være en attraktiv bedrift som tiltrekker oss rett kompetanse. Vi gleder oss til å ha Olaf til å lede laget vårt i den videre driften og utviklingen av Uvdal Maskinfabrikk AS.

Jeg ser veldig frem til å starte opp i jobben som daglig leder for Uvdal Maskinfabrikk, og er både glad og stolt over å få muligheten til å bidra til videre utvikling av UMF

Olaf Ødegård