-Den nye smimaskinen er nøkkelen til de nye produktene som vi nå er i gang med å lansere. Mer moderne, mer allsidig og langt mer fleksibelt enn maskinene vi benytter oss av i dag, forklarer daglig leder i Monark Norge, Rune Hellingsrud.

Smimaskin for borstenger

Monark leverer fjellboringsprodukter til blant annet gruveindustri og tunnelprosjekter. Med sine 110 ansatte leverer de boringsprodukter til over 90 land og har et stort marked på det amerikanske kontinentet.

-Maskinen er utviklet for å produsere gjenger for sammenskjøting av flere borstenger. Prosessen foregår ved at enden blir varmet opp, før den presses ut til en større form med innvendige gjenger. Dette muliggjør at man så kan skjøte sammen flere lengder, slik at man kommer dypere inn i fjellet, forklarer Rune.

-Dette er utstyr som skal tåle ekstremt tøffe forhold og hard bruk over mange år, sånn sett så er mange av komponentene overdimensjonert med tanke på hvor mye den skal tåle.

Utviklingsleder, Harald Vrenne.

Trofast samarbeid med UMF

I etableringen av den nye produksjonslinjen ved Monark sin avdeling i Ockelbo i Sverige, ble det fort klart at Uvdal Maskinfabrikk var den foretrukne leverandøren til utviklingen av den nye maskinen.

-Vi har hatt et langt samarbeid med UMF i mange år. De har levert flere produkter til oss i en årrekke, blant annet borkroner og annet utstyr. De er dyktige og sitter fra før på en inngående kunnskap om vår næring, sier Hellingsrud.

Rune Hellingsrud fra Monark.

Måtte overdimensjoneres

Utviklingsleder ved Uvdal Maskinfabrikk, Harald Vrenne forteller også om et godt og konstruktivt samarbeid med Monark.

Gikk du glipp av denne: Nytt ERP system: ─ Et omstillingsprosjekt som vil påvirke oss i mange år fremover

-Dette er et utviklingsprosjekt, Monark sitter på inngående kunnskap om behovene i bransjen. Her har vi spilt på hverandres styrker gjennom store deler utviklingsarbeidet og produksjonen. For at Monark skulle få et best mulig produkt ut i andre enden, forklarer Vrenne.

-Maskinen er levert med tre servostyrte hydraulikk-akser og har stor kraftkapasitet, noe som gjør at den er fleksibel og kan benyttes til mange ulike produkter.

-Dette er utstyr som skal tåle ekstremt tøffe forhold og hard bruk over mange år, sånn sett så er mange av komponentene overdimensjonert med tanke på hvor mye den skal tåle, utdyper Harald.

Henning Nørstebø ved Uvdal Maskinfabrikk har den siste perioden skolert seg som Internasjonal sveiseinspektør

-At Henning nå har tilegnet seg kompetansen som Internasjonal Sveiseinspektør (IWI-S) sikrer at vi kan fortsette å levere produkter på et svært høyt nivå, forteller produksjonsleder ved UMF, Atle Næsset.

Kom gjennom nåløyet

For at UMF skal kunne levere produkter til industrien kreves det at man har en sertifisert sveisekoordinator i bedriften. Skoleringen som Internasjonal Sveisekoordinator gjennomføres både digitalt og praktisk ved Kiwa Teknologisk institutt i Stavanger.

-Det er jo et krevende kurs å gjennomføre, det er ikke noe man kan komme uforberedt til. Man må legge ned litt tid i dette for å bestå, forteller Nørstebø.

-At Henning nå har tilegnet seg kompetansen som Internasjonal Sveiseinspektør(IWI-S) sikrer at vi kan fortsette å levere produkter på et svært høyt nivå.

Produksjonsleder, Atle Næsset.

-Kurset gjennomføres todelt. Først nettbasert med påfølgende eksamen, før man går over til praktisk skolegang med en avsluttende eksamen i Stavanger. Alt dette må selvfølgelig bestås og det var flere i årets kull som ikke bestod. Heldigvis gikk det bra for meg denne gangen, forteller Henning.

Gikk du glipp av denne: Nytt ERP system: ─ Et omstillingsprosjekt som vil påvirke oss i mange år fremover

Omfattende kvalitetskrav

Produksjonsleder Atle Næsset forteller at det stilles omfattende krav til kvalitet ved produktene UMF leverer til sine kunder.

-Særlig innen olje- og romfartsindustrien stilles det skyhøye krav til oss som leverandør. Henning sin jobb er derfor utrolig viktig for oss ved UMF.

-Jobben hans blir å kontrollere og kvalitetssikre at de korrekte prosedyrene blir gjennomført på en god måte. Ved sveising på nye legeringer og materialer blir det også Henning sin jobb å utvikle nye og forbedrede prosedyrer, avslutter Næsset.

Les også: Lensesystem utviklet av Uvdal Maskinfabrikk

Statkraft har 1-2 ganger i året hatt behov for rensk av inntaksgrindene til Nore 2. For å forlenge intervallet mellom hver rensk, tok de kontakt med Uvdal Maskinfabrikk (UMF) for å se på mulige løsninger.

UMF utviklet en lense hvor kostnadseffektivitet og holdbarhet i materialvalget ble vektlagt. Lensa ble produsert, og montert i 2018, og etter det har vi ikke hatt behov for stopp og nedtapping som følge av tett varegrind, sier vedlikeholdsleder ved Nore Kraftverk, Ole Gunnar Haug.

Naturlig å velge en lokal partner

Statkraft hadde god kjennskap til UMF fra tidligere samarbeid og utførelse av jobber. UMF ble derfor et naturlig førstevalg i denne fasen.

– Etter litt forarbeid i Statkraft, hadde vi noen tanker rundt en mulig løsning på utfordringen med hyppig rensk. For videre planlegging, konstruksjon, utvikling og etter hvert testing, så vi en stor fordel i å velge en lokal samarbeidspartner.

– I hele prosessen, hadde vi en god dialog med UMF. I testfasen deltok vi med mannskap og tilpasset nødvendig produksjon. I forhold til landfeste, ble kreftene beregnet av UMF etter innspill på strømninger fra Statkraft. Det ble samarbeidet tett for å få til en sikker løsning både under montasjen, men også under videre drift, og i forhold til tredjeperson.

En kostnadseffektiv løsning

Oppsamlingslensen har som formål å samle og lede vekk avfall som kommer i vassdraget i flomsituasjoner.

– Oppsamlingslensen gjør jobben på en veldig effektiv måte. Lensa har i tillegg minimalt med vedlikehold, så vi sparer her på vedlikeholdsutgifter.

– Det blir heller ikke like mange stopp og tømminger av Rødbergdammen som før, med de miljømessige utfordringer det har. En rein grind gir dessuten mindre falltap, og dermed større produksjon med samme vannmengde, avslutter Ole Gunnar Haug.


Kvalitet i alle ledd

Uvdal Maskinfabrikk tilbyr produksjon av mekaniske deler, monterte produkter og presisjonskomponenter i avanserte materialer. Vi besitter solid teknisk kompetanse og ingeniørkapasitet for prototypeproduksjon som lensesystemet for Statkraft.

UMF skal alltid være blant de aller beste leverandørene i sin bransje på kvalitet. Kvalitet i vår bedrift innebærer at enhver leveranse minst tilfredsstiller det som er avtalt.


Dette er Uvdal Maskinfabrikk

I mer enn 40 år har vi utviklet oss til å bli en solid og pålitelig leverandør, som tilbyr kompleks mekanisk produksjon av produkter med høy kvalitet. Våre produksjonsanlegg består av presisjonsmaskiner av høyeste kvalitet og vi tar på oss prosjekter og produksjoner fra ide til prototyp og serieproduksjon. Les mer om hva vi tilbyr her.Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook. ─Å skulle bytte ERP system er ingen liten avgjørelse, det har vært en lang prosess. Valget vi tar nå vil påvirke bedriften i mange år fremover, forteller daglig leder i UMF, Olaf Ødegård.

Er navet i bedriften

Enterprise Resource Planning (ERP) skal ivareta alle prosesser i verdikjeden til en bedrift. Alle bedriftens prosesser som for eksempel salgsarbeid, innkjøp, prosjektoppfølging, produksjon, lagerbeholdning samordnes inn i en og samme løsning. I tillegg integreres alle varianter av programvare som brukes, inn i den samme løsningen.

─At vi nå velger å gå over til Monitor G5 har vært en stor avgjørelse for oss. Dette vil påvirke oss i mange år fremover. Dette er ikke et IT-prosjekt, men snarere et utviklings- og omstillingsprosjekt.

─ Det har vært en formidabel utvikling på ERP-systemer de siste fire til fem årene. Den løsningen vi har valgt er fremtidsrettet og sikrer oss en god posisjon for ytterligere utvikling i årene som kommer. Å kunne koble CNC-maskinene opp mot systemet og å bruke sanntidsdata, er noe vi har sett frem til, utdyper Ødegård.

Løsningen vi har valgt er fremtidsrettet og sikrer oss en god posisjon for ytterligere utvikling. 

Olaf Ødegård – Daglig leder, Uvdal Maskinfabrikk. 

Flere kandidater på bordet

Prosessen med å bytte fra nåværende til nytt system er ingen liten oppgave. Omstillingen er noe Uvdal Maskinfabrikk har arbeidet med i flere år allerede.

─Etter en lang og grundig utvelgelsesprosess stod vi igjen med noen få kandidater. Vårt valg falt på Monitor ERP systems og deres G5-versjon av systemet.

Monitor utvikler systemer som er skreddersydd for produksjons- og industribedrifter. Med en svært stor markedsandel i Sverige har de nå valgt å utvide satsningen også i Norge.

─ At de nå satser i Norge ser vi på som utelukkende positivt og vi gleder oss til det videre samarbeidet med Monitor. Jeg må også få skyte inn at Monitor virkelig har satset mye på brukeropplevelsen i tillegg til den gode funksjonaliteten. Det er imponerende at de har klart å få et såpass komplekst og innfløkt system til å fremstå så brukervennlig og enkelt, understreker Ødegård

Uvdal Maskinfabrikk får også tilgang til et nettbasert opplæringsprogram som vil sørge for en smidig overgang til det nye systemet våren 2022.

Lurer du på hva et ERP-system er?

Se denne videoen fra Monitor ERP:

Spesialtilpasset for produksjonsbedrifter

Mikael Ekblom i Monitor ERP forteller at systemet er svært godt tilpasset UMF sine behov.

─ Vi spesialiserer oss direkte inn mot produksjonsbedrifter, dette er vår store styrke. Og sånn sett er UMF en svært god match for oss i Monitor. I Sverige har vi en markedsandel på 43%, og nå som vi satser i Norge forventer vi også en betydelig vekst også her.

Vi spesialiserer oss direkte mot produksjonsbedrifter. UMF er en svært god match for oss. 

Mikael Ekblom – Monitor ERP. 

─ Det unike med Monitor G5 er at alle kunder får eksakt samme versjonen av programmet. Alle har tilgang til de samme funksjonene og verktøyene. Så tilpasser vi brukergrensesnittet slik at det passer hver enkelt bedrift.

─ Dette gjør at vi kontinuerlig kan rulle ut nye oppdateringer og forbedringer slik at systemet aldri blir utdatert, forklarer Ekblom.

Dette er Uvdal Maskinfabrikk

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.

Vi vil med dette takke for samarbeidet i året som har gått, og ønsker alle våre forretningsforbindelser en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR.

Uvdal Maskinfabrikk AS holder stengt fra og med 23 desember til og med 02 januar. Siste mottak/leveringer må være behandlet i løpet av onsdag 22 desember kl 14:00. Fra og med 03 januar gjelder ordinære åpningstider.

Fikk du med deg filmen om UMF?

Med et ufravikelig kvalitetsfokus og solid fagkompetanse gjennom en årrekke, har vi i UMF etablert oss som en anerkjent norsk leverandør i verdensklasse.

Se også et utvalg bilder fra UMF

Høsten har kommet og med vinteren rett rundt hjørnet er det viktig å se og bli sett. Uvdal Maskinfabrikk har derfor sponset første til fjerde klasse ved Rødberg og Uvdal skole med splitter nye refleksvester. 

Vær synlig i høstmørket

Med nye refleksvester fra UMF er det enklere å få øye på barna langs skoleveien. Med våt og beksvart asfalt er høsten den tiden der det kanskje er aller vanskeligst å oppdage fotgjengere som ferdes langs veien.

─ At barna er synlige langs skoleveien er absolutt en prioritet for oss ved skolene. Vi er jo en stor og langstrakt kommune der mange benytter seg av skolebuss. Elevene våre står ofte i veikanten og venter på skoleskyss, da er det viktig å bli sett. Her har vi ingen å miste, trygg skolevei er viktig, forteller avdelingsleder, Bård Halvorsen ved Rødberg skole.  

─ Et veldig flott og positivt tiltak fra UMF sin side. Med små forhold har vi alle kjennskap til UMF på en eller annen måte. Du ser at de også bidrar til skolene på mange andre måter, for eksempel ved utplasseringer av elever under arbeidsuker, poengterer Halvorsen.  

Vi heier på hverandre. Vi vil hverandre vel. 

Lars Granhaug – Rektor Uvdal Skole 

Ønsker å bidra til trygg skolevei

For Uvdal Maskinfabrikk er det viktig å spille på lag og bidra til et trygt og godt lokalsamfunn. 

─ Som hjørnesteinsbedrift og en av de største arbeidsplassene i kommunen mener vi at det er viktig å ta vare på samfunnet vi er en del av. Vi er helt avhengig av de flotte menneskene i lokalsamfunnet vårt. 

─ Vår barn er jo noe av det kjæreste vi har så det er en glede for UMF å bidra til økt sikkerhet langs skoleveien. Vi håper jo også at elevene synes det er litt stas å få tildelt en egen refleksvest med UMF logo på.  Mest sannsynlig så kjenner de jo noen som jobber hos oss på fabrikken, forteller daglig leder ved Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård. 
 

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.

skip med anker

Uvdal Maskinfabrikk holder stengt i uke 29 og 30

Vi skal avvikle sommerferie og vil derfor holde stengt i uke 29 og 30. Det vil si at siste mottak/levering må bli behandlet innen kl 1400 fredag 16. juli.

Fra og med mandag 02. august gjelder ordinære åpningstider.

Vi i Uvdal Maskinfabrikk ønsker med dette alle våre forretningsforbindelser en riktig GOD SOMMER!

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.


Fagbrev etter to år som lærling

Etter to år som lærling hos UMF har Trym fått fagbrev i industrimekanikerfaget. Med et slikt fagbrev i hånden er man i dag attraktiv på arbeidsmarkedet da etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft i industrien er stabil og mange unge i dag velger akademisk utdanning. I tillegg har Trym vist en stå-på-vilje som verdsettes hos UMF.

Trym har en personlighet og en arbeidslyst som passer godt inn hos oss i UMF. Vi setter pris på at det kommer inn unge folk som kan utfordre oss som har vært her lenge. På den måten forener vi ny og gammel kunnskap og utvikler oss sammen.

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

God støtte fra kollegaene

Som arbeidsgiver er UMF opptatt av å investere i sine ansatte slik at det skal være et godt sted å jobbe. Som et resultat av det har de en solid og stabil arbeidsstab slik at de beholder kompetanse og erfaring i bedriften. Dette fører til kvalitet og stabilitet i leveranse overfor kunder og samarbeidspartnere.

De ansatte rundt Trym har vært en viktig og god støtte for ham i lærlingtiden og deres trygge veiledning har bidratt til at Trym nå har klart dette så bra og bestått fagprøven.

Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Trym Nordby Andersson, tidligere lærling UMF

Veien videre

Den tekniske utdanningen Trym nå har i bunn, er viktig for eventuell videre utdanning. Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mulig å ta en ingeniørutdanning, men først skal han i forsvaret.

Når vi trenger ansatte, kontakter vi de vi vet er flinke og Trym vil helt klart være en aktuell kandidat. Vi vil takke Trym for innsatsen hos oss de siste to årene, gratulerer ham så mye med fagbrevet og ønsker ham lykke til videre.»

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

Les mer om UMF her!

Som lærling ved Uvdal Maskinfabrikk får vi en interessant og variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø.

Mitt navn er Trym Nordby Andersson og jeg er lærling i industrimekanikerfaget. Jeg startet lærlingperioden min i august 2019 og er ferdig i august 2021.

Som lærling i UMF får du prøvd deg på mye forskjellig. Typiske arbeidsoppgaver er mekanisk montasje, hydraulikkoppkobling og testing. Jeg blir satt til å gjøre mye av det samme som de som er fast ansatt her.

Du får konkrete oppgaver tidlig, som lærling hos UMF

Du blir egentlig kasta ut i det, og det er veldig lærerikt og spennende. Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Etter læretida skal jeg i Forsvaret, men jeg ser ikke bort ifra at jeg kan komme til å jobbe her på UMF senere. Det er godt arbeidsmiljø og veldig godt samhold i gjengen her.

Dette er UMF

Uvdal Maskinfabrikk AS (UMF) ble etablert i 1987 av gründer Arve Flatin og investor Karl H. Høie. Den gang utgjorde forsvarsindustrien i Kongsberg hovedmarkedet for bedriften.

Virksomheten dreiet seg etter hvert mot olje og Subsea. Med sin stadige utvikling og vekst, ble UMF en av drivkreftene bak byggingen av Nore og Uvdal Næringspark, som sto klar til innflytting i år 2000. I 2008 ervervet Arve G Flatin AS hele eierskapet, og bedriften ble 100 % lokalt eiet.

Med et ufravikelig kvalitetsfokus og solid fagkompetanse gjennom en årrekke, har UMF etablert seg som en anerkjent norsk leverandør i verdensklasse.

Les mer om UMF her!

Litt flere bilder fra innsiden av UMF

Samfunnet rundt oss er i stor grad digitalisert, og Uvdal Maskinfabrikk har bestemt seg for å bli med på den digitale reisen.

Med ny grafisk profil og oppgradert tilstedeværelse i digitale kanaler er UMF nå godt rustet til fremtidig digital kommunikasjon.

– Vi er svært godt fornøyde med profilendringen og gleder oss over endelig å kunne lansere den, smiler daglig leder i Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård.

Omstilling og innovasjon

Uvdal Maskinfabrikk har de siste årene har vært med i et omstillingsprosjekt som heter Industri 4.0, i regi av Kongsberg Innovasjon. På veien mot omstilling, endring og innovasjon, ble det naturlig å også modernisere den grafiske profilen for å tydeliggjøre nettopp disse endringene.

– Profilendringen er en del av omstillingen til UMF. Vi skal bli mer synlige og ønsker å nå frem til et større og bredere publikum. I så måte så er endringen av logo, ny fargeprofil og nye nettsider et tydelig signal på at vi tenker langsiktig og at vi utvikler oss og satser fremover, forteller Ødegård.

Med den nye profilen til Uvdal Maskinfabrikk er det visuelle uttrykket løftet og videreført, slik at man fremdeles skal kunne kjenne seg igjen fra den gamle profilen. Menneskene og verdiene er jo de samme.

Camilla (t.v) jobber som designer i Akari, og har utviklet den oppgraderte profilen til UMF.


– Logoen har fått en noe mer kantete form, men den er fremdeles rund i kantene. Retning og spisskompetanse er nøkkelord; UMF vil opp og frem. Fargen er også freshet opp. Den er klarere, og hele profilen har i sin helhet fått et renere preg. De nye fontene er enkle og moderne, og snakker godt med resten av elementene, beskriver Camilla Walaker i Akari, som har designet det hele.

UMF-lederen er svært godt fornøyd med den nye nettsiden, både når det gjelder fargesammensetningen og brukervennligheten.

Vil vise seg fram og interagere

Ødegård sier at UMF fortsatt kommer til å bruke tradisjonelle kanaler som aviser, messer og lignende.

– Men digitale kanaler gjør det enklere å kommunisere nyheter mens de er nettopp nyheter, og vi kan nå frem til et større publikum. 

Digitale plattformer gir bedriften gode muligheter til å nå frem til kjente aktører og samarbeidspartnere, og kan bidra til at UMF finner nye muligheter i markedet. UMF har en sterk lokal forankring og er en hjørnesteinsbedrift. Ved å være sterkere representert digitalt får de muligheten til å informere lokalt og regionalt om hva de gjør og hvem de er, på en bedre måte.

– Muligheten for interaktiv samhandling via de digitale plattformene er noe vi gleder oss til. Tilbakemeldinger er noe vi trenger og vil ha, og alle de digitale plattformene er en kjempegod arena for det, avslutter Ødegård entusiastisk.

Se flere bilder av den oppgraderte profilen under: