Møt en lærling fra UMF: Trym Nordby Andersson

Som lærling ved Uvdal Maskinfabrikk får vi en interessant og variert arbeidshverdag med godt arbeidsmiljø.

Mitt navn er Trym Nordby Andersson og jeg er lærling i industrimekanikerfaget. Jeg startet lærlingperioden min i august 2019 og er ferdig i august 2021.

Som lærling i UMF får du prøvd deg på mye forskjellig. Typiske arbeidsoppgaver er mekanisk montasje, hydraulikkoppkobling og testing. Jeg blir satt til å gjøre mye av det samme som de som er fast ansatt her.

Du får konkrete oppgaver tidlig, som lærling hos UMF

Du blir egentlig kasta ut i det, og det er veldig lærerikt og spennende. Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Etter læretida skal jeg i Forsvaret, men jeg ser ikke bort ifra at jeg kan komme til å jobbe her på UMF senere. Det er godt arbeidsmiljø og veldig godt samhold i gjengen her.

Dette er UMF

Uvdal Maskinfabrikk AS (UMF) ble etablert i 1987 av gründer Arve Flatin og investor Karl H. Høie. Den gang utgjorde forsvarsindustrien i Kongsberg hovedmarkedet for bedriften.

Virksomheten dreiet seg etter hvert mot olje og Subsea. Med sin stadige utvikling og vekst, ble UMF en av drivkreftene bak byggingen av Nore og Uvdal Næringspark, som sto klar til innflytting i år 2000. I 2008 ervervet Arve G Flatin AS hele eierskapet, og bedriften ble 100 % lokalt eiet.

Med et ufravikelig kvalitetsfokus og solid fagkompetanse gjennom en årrekke, har UMF etablert seg som en anerkjent norsk leverandør i verdensklasse.

Les mer om UMF her!

Litt flere bilder fra innsiden av UMF