Fra Kina til Uvdal

Varmebehandling av knivblad

Da Uvdal Maskinfabrikk skulle ansette ny kvalitetsingeniør, var det allsidige Kenneth Håkegård som trakk det lengste strået. Nå er han godt i gang i den nye stillingen, og han har funnet seg godt til rette.

-Jeg kjente ikke til UMF fra før av, men er imponert over det høyteknologiske nivået fabrikken representerer. Det er ikke et hvilket som helst verksted som kan ta på seg den typen oppgaver vi forholder oss til. Det er helt klart et kvalitetsstempel, sier Kenneth.

UMF sitter på solid og verdifull kunnskap. Det finnes eksempler på at vi har kommet med innovative løsninger på problemer som har virket uløselige. Her har vi en tradisjon for å sette lista høyt og strekke oss deretter.

Kenneth, kvalitetsingeniør

Man må alltid etterstrebe perfeksjon

De som kjenner Kenneth, vet at han er opptatt av kvalitet. Han lever etter prinsippet om at høyere kvalitet gir høyere tillit. I arbeidet som kvalitetsingeniør betyr det at han har høye målsettinger for produksjonen. Ikke bare er han opptatt av å følge opp avvikshåndteringen tett. Det er også viktig for ham å tenke preventivt.

-Aller helst bør vi jo finne mulige avvik før de har blitt avvik, eller i det minste finne årsaken til at de oppstår og sikre at liknende avvik ikke oppstår i fremtiden. Kvalitet handler jo ikke bare om håndtering i etterkant. Det er vel så viktig å være proaktiv og sørge for at feil i utgangspunktet ikke oppstår. Det ligger mye ansvar i en slik stilling, men det er et nødvendig ansvar, sier Kenneth med ettertrykk.

Uredd type med sans for lokalsamfunnet

Det er nok ikke alle som ville ha følt seg komfortable med å ta på seg et slikt ansvar, men Kenneth er av den uredde typen. Han har alltid vært eventyrlysten, og har tatt sats og hoppet på de mulighetene som har åpnet seg. Reising har betydd mye for ham, og han har blant annet bodd i Kina i flere år, hvor han gikk i lære som sverdsmed.

Han oppsøkte først en sverdmester, men fikk beskjed om at han måtte lære seg kinesisk før det i det hele tatt kunne være aktuelt. Ett år senere, da språket satt som det skulle, kom han tilbake og fikk begynne læretiden sin.

Man legger ut på en vei, og den tar deg dit du går. Der du går -der er du.

Kenneth, kvalitetsingeniør

Slik har han forflyttet seg fra det ene til det andre gjennom livet, både yrkesmessig og privat. Det har blant annet ført til at han har opparbeidet mye relevant erfaring fra ulike roller innen produksjon. UMF er i denne sammenhengen en liten arbeidsplass i forhold til det han er vant til. Det mener han er en stor konkurransemessig fordel:

– Hvis en maskin bryter sammen, taper man penger for hvert minutt produksjonen stopper opp. På UMF er det imidlertid kort vei til ledelsen, og man er ikke utelukkende et hjul i maskineriet. Alle trekker i samme retning, og det blir lettere å både innfri behov samt løse problemer. Alle fyller en viktig rolle, og alle er med på å bygge og videreutvikle.  Dette skaper igjen mer eierskap til bedriften og det man driver med.

Kenneth prater seg varm, og det er tydelig at dette er noe som engasjerer ham. Han setter pris på å være i en bedrift med godt samhold, der alle er på fornavn med hverandre og bygger noe sammen.

Lidenskap for godt håndarbeid

Kenneth lar seg lett oppsluke av ting, og trenger å ha noe å holde på med. Han har hatt mange interesser gjennom årene, som snowboard, reising, fotografi, astronomi, astrofotografi, genetikk, kajakkpadling, norrøn historie, bokbinding, dykking, motorsykkel og pistolskyting. Noe har han beveget seg bort fra, mens andre interesser lever videre. Lidenskapen som kanskje har fulgt ham lengst, er den som i sin tid fikk ham til å oppsøke sverdmesteren i Kina. I dag har Kenneth ei smie der han smir og ferdigstiller egne kniver.

-Det å smi kniver er en kunstnerisk utfoldelse. Jeg liker å gjenbruke gamle materialer med historie. Det kan være ei gammel jernbaneskinne, et sagblad, rester etter en russisk stridsvogn eller en 300 år gammel kile fra Kongsberg Sølvverk. Røtter og historie er viktige ting å ha med seg, sier Kenneth.

Med fokus på det eksepsjonelle

Så var det dette med at man alltid må etterstrebe perfeksjon. Dette gjelder tydeligvis ikke bare for jobben som kvalitetsingeniør. Knivene til Kenneth har bare blitt mer og mer omfattende i design og utforming. For 3-4 år siden brukte han 50-60 timer på en kniv. Nå tar det 500-600 timer å gjøre ferdig én kniv. Og det blir med én kniv i året. Han jobber mer og mer detaljert, og har i større grad innført gravering, samt bruk av ulike edelstener, som diamanter, rubiner, smaragder og safirer. Nå preger han også knivene sine med utstrakt bruk av 24 karat gull. Det eneste riktige er å kalle knivene hans eksepsjonelle.

Vil du vite mer om knivsmeden i Numedal? Sjekk ut facebook og knivsmeden.no.

De fem s’ene

Kenneths tanke om at veien tar deg dit du går, har ført ham fra Kina, via spennende yrkesutfordringer og varierte interessefelt og fram til Uvdal og maskinfabrikken. Men han har ikke lagt alt igjen bak seg. Med seg til UMF har han tatt et tankesett om grunnleggende kvalitetssikring og grundighet: seiri, seiton, seiso, seiketsu og shitsuke. Kort oppsummert handler dette om å ha riktig og passe mengde verktøy, å opprettholde orden så man ikke trenger å bruke tid på å lete, at alt har sin plass og at man er systematisk i oppfølgingen av disse prinsippene. Han mener de kan brukes for å nå de høye målsettingene han har som kvalitetsingeniør.

-Kvalitet er viktig, og vi må alltid ha fokus på hva slags mål vi har. UMF har et ønske om å være en pålitelig leverandør og skape gode relasjoner til kundene. I produksjon der mennesker er involvert, vil det alltid eksistere avvik. Men målet vårt er selvsagt å holde avviket på et absolutt minimumsnivå. Derfor setter vi høye krav til oss selv, slik at vi blir nødt til å strekke oss litt ekstra. Det handler om å etterstrebe perfeksjon, smiler Kenneth.

Har du lest om Trym som etter to år som lærling hos UMF fikk fagbrev?