Nåværende daglig leder går over i annen stilling ved UMF, og vi søker ny daglig leder. Interesserte er velkommen til å ta kontakt med styreleder Odd Tore Kurverud, mobil 92828314, e-post otkurverud@gmail.com .