Om oss

Uvdal Maskinfabrikk AS ble etablert i 1987 i Nore og Uvdal kommune. Vi har helt siden oppstarten produsert deler og utstyr til oljebransjen, samt utviklet og produsert spesialmaskiner til landbasert industri. Kjernekompetansen vår har grunnlag i kunnskap og erfaring innen engineering og produksjon, og vi har i dag engineering, maskinering, sertifisert sveising, montering, kvalitetskontroll og dokumentasjon i vår verdikjede. Vårt hovedsegment er i dag offshore- og subseabransjen, men vi leverer også deler, spesialmaskiner og produksjonslinjer til landbasert industri.

Bedriften består i dag av ca. 60 dyktige ansatte. I tillegg til fabrikken og hovedkontoret som ligger i Uvdal, har vi et avdelingskontor i Sande i Vestfold.

Kvalitet er alltid i fokus hos Uvdal Maskinfabrikk AS, og bedriften er sertifisert i henhold ISO NS-EN 9001:2015.

Uvdal Maskinfabrikk AS er 100 % eiet av Arve G Flatin AS.