For leveringer til Uvdal Maskinfabrikk AS gjelder følgende betingelser:

UMF-INK-001-Generelle innkjøpsbetingelser Uvdal Maskinfabrikk