Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig

Uvdal Maskinfabrikk (UMF) ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Vi forholder hos til gjeldende norsk lov.

 

Nettbasert behandling av personopplysninger

UMF samler ikke inn opplysninger om besøkende eller søk på www.umf.no.

Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på andre nettstedene med linker til www.umf.no. Uvdal Maskinfabrikk har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider.

 

Besøk i UMFs lokaler

Ved besøk i UMFs lokaler registreres den besøkenes navn i resepsjonen. Besøksloggen slettes etter 6 måned.

 

E-post

UMFs medarbeider benyttet e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratredelse slettes e-postkontoene, men virksomhetsrelevante e-poster vil normalt bli overført til UMF.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å kryptere taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger som sendes via e-post.

 

Opplysninger om ansatte

UMF behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid. Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Vi lagrer personopplysninger om ansatte så lenge det er nødvendig for vår behandling og i henhold til lagringskrav i lov. Tilgangen er begrenset til tjenstlig behov.  Mens arbeidsforholdet består er det nødvendig å oppbevare mange opplysninger om den ansatte, men når arbeidsforholdet opphører vil vi slette mange av opplysningene.

 

Personopplysninger om våre ansatte utleveres bare til offentlige myndigheter og andre lovpliktige utleveringer. For oss er dette særlig aktuelt i forhold til NAV, skatteetaten og arbeidstilsynet.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på våre nettsider.

 

Lagring av stillingssøknader

Dersom du søker jobb hos UMF, trenger vi behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b)

For søkere som ikke blir ansatt slettes CV, søknader, attester når rekruteringen er avsluttet. Ved samtykke fra søker kan dokumenter bli lagret opptil 1 år.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven.

UMF har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i en av UMFs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger UMF ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Vedkommende har som utgangspunkt også rett på å få samtlige opplysninger om seg selv slettet.

 Krav fra den registrerte skal besvares senest innen 30 dager.

Dersom du mener at UMF ikke overholder dine rettigheter i henhold til personvernopplysningsloven og gjeldende forskrifter kan du sende klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.