Våre
Leveranser

UMF tilbyr utvikling og produksjon av komplekse produkter med høye krav til kvalitet. Vår solide erfaring, tekniske kompetanse og kapasitet gjør at vi kan utføre både prototypeproduksjon og totalprosjekter.

Våre kunder opplever oss som en praktisk og effektiv problemløser av kompliserte utfordringer. I tett samspill med våre kunder gjennomfører vi prosjekter fra idestadiet til ferdig godkjente produkter. Kvalitet, solide tekniske løsninger og nøyaktighet i leveranse har alltid høyeste prioritet hos oss.

Se et utvalg av våre leveranser nedenfor.