Skolen flyttet inn hos UMF

Elever, faglærer og ansvarlig ved UMF

Skolen har lærlingene, UMF den moderne teknologien. Det blir en vinn-vinn-situasjon for begge parter som gir grobunn for godt samarbeid.

Forrige skoleår signerte UMF en avtale med Numedal videregående skole om at teknologi- og industrifag (populært kalt TIF) skal flytte inn hos dem. Så langt har det vist seg å være et vellykket samarbeid.

Faglærer ved teknologi- og industrifag, Trond Foss, sier det har vært et interessant og motiverende prosjekt, både for lærere og elever.

Faglærer og lærlinger på UMF.

-Det faglige har vært svært inspirerende, og personalet ved UMF har vært positive og imøtekommende. De har tatt veldig godt hånd om oss alle, noe som har bidratt til at vi har følt oss velkomne. Vi gleder oss til det videre samarbeidet med UMF, sier Foss.

Les mer om Numedal videregående skole.

Rekruttering gjennom tilgjengelighet og samarbeid

Også UMF sitter igjen med positive erfaringer:

Det er viktig for bedriften å rekruttere nye og unge mennesker som har lyst til å bo i kommunen. Da er det også viktig å vise fram bedriften vår til ungdommene.

Rune Tollefsen, UMFs ansvarlige for å koordinere opplæringen med Numedal VGS.
Tollefsen og lærling i praktisk undervisning. Samarbeid mellom  Numedal VGS og UMF

Elevene har vært én dag i uka hos UMF. Der har de fått opplæring i CAD-tegning, programmering og CNC-kjøring. Tollefsen har laget opplegg og hatt deler av ansvaret for gjennomføring, mens Numedal VGS har vært til stede med egen faglærer hele veien. I noen timer har klassen vært delt i to, der noe har foregått på fabrikken og noe på skolen. Det forutsetter at det hele tiden ligger et godt samarbeid til grunn.

Nettopp dette med samarbeid gir mange gode ringvirkninger. UMF sitter med spisskompetanse på sitt felt, og dette gir en faglig boost for elevene.

Tollefsen og lærlinger i undervisning. Samarbeid mellom Numedal VGS og UMF

De får direkte kontakt med næringslivet og får på den måten innsikt i hvordan det jobbes i bransjen. Samtidig får UMF god anledning til å bli kjent med elever som potensielt er deres framtidige lærlinger.

Visste du at Kongsberg videregående skole kan vise til et liknende samarbeid med K-tech?

En modell for fremtiden

Foss er overbevist om at dette er fremtidens måte å utdanne fagarbeidere på:

-Det handler om å istandsette elevene best mulig for arbeid etter endt skolegang. Samtidig gir det bedriften tilgang på lærlinger som har kompetanse på moderne teknologi. På denne måten blir også overgangen mellom videregående opplæring og bedrift mer sømløs, noe som er enklere både for bedriften og lærlingen.

Også Tollefsen mener denne modellen kan ha mye ved seg. Han har tro på at det er fruktbart å være ute i en bedrift og lære.

-Det blir en litt annen hverdag enn å bare sitte i klasserommet, legger han til med et smil.

Start karrieren som lærling ved UMF.