Tag Archive for: Statkraft

Statkraft har 1-2 ganger i året hatt behov for rensk av inntaksgrindene til Nore 2. For å forlenge intervallet mellom hver rensk, tok de kontakt med Uvdal Maskinfabrikk (UMF) for å se på mulige løsninger.

UMF utviklet en lense hvor kostnadseffektivitet og holdbarhet i materialvalget ble vektlagt. Lensa ble produsert, og montert i 2018, og etter det har vi ikke hatt behov for stopp og nedtapping som følge av tett varegrind, sier vedlikeholdsleder ved Nore Kraftverk, Ole Gunnar Haug.

Naturlig å velge en lokal partner

Statkraft hadde god kjennskap til UMF fra tidligere samarbeid og utførelse av jobber. UMF ble derfor et naturlig førstevalg i denne fasen.

– Etter litt forarbeid i Statkraft, hadde vi noen tanker rundt en mulig løsning på utfordringen med hyppig rensk. For videre planlegging, konstruksjon, utvikling og etter hvert testing, så vi en stor fordel i å velge en lokal samarbeidspartner.

– I hele prosessen, hadde vi en god dialog med UMF. I testfasen deltok vi med mannskap og tilpasset nødvendig produksjon. I forhold til landfeste, ble kreftene beregnet av UMF etter innspill på strømninger fra Statkraft. Det ble samarbeidet tett for å få til en sikker løsning både under montasjen, men også under videre drift, og i forhold til tredjeperson.

En kostnadseffektiv løsning

Oppsamlingslensen har som formål å samle og lede vekk avfall som kommer i vassdraget i flomsituasjoner.

– Oppsamlingslensen gjør jobben på en veldig effektiv måte. Lensa har i tillegg minimalt med vedlikehold, så vi sparer her på vedlikeholdsutgifter.

– Det blir heller ikke like mange stopp og tømminger av Rødbergdammen som før, med de miljømessige utfordringer det har. En rein grind gir dessuten mindre falltap, og dermed større produksjon med samme vannmengde, avslutter Ole Gunnar Haug.


Kvalitet i alle ledd

Uvdal Maskinfabrikk tilbyr produksjon av mekaniske deler, monterte produkter og presisjonskomponenter i avanserte materialer. Vi besitter solid teknisk kompetanse og ingeniørkapasitet for prototypeproduksjon som lensesystemet for Statkraft.

UMF skal alltid være blant de aller beste leverandørene i sin bransje på kvalitet. Kvalitet i vår bedrift innebærer at enhver leveranse minst tilfredsstiller det som er avtalt.


Dette er Uvdal Maskinfabrikk

I mer enn 40 år har vi utviklet oss til å bli en solid og pålitelig leverandør, som tilbyr kompleks mekanisk produksjon av produkter med høy kvalitet. Våre produksjonsanlegg består av presisjonsmaskiner av høyeste kvalitet og vi tar på oss prosjekter og produksjoner fra ide til prototyp og serieproduksjon. Les mer om hva vi tilbyr her.Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.