Tag Archive for: UMF

Høsten har kommet og med vinteren rett rundt hjørnet er det viktig å se og bli sett. Uvdal Maskinfabrikk har derfor sponset første til fjerde klasse ved Rødberg og Uvdal skole med splitter nye refleksvester. 

Først publisert 5. januar 2022. Oppdatert 20. oktober 2022.

Vær synlig i høstmørket

Med nye refleksvester fra UMF er det enklere å få øye på barna langs skoleveien. Med våt og beksvart asfalt er høsten den tiden der det kanskje er aller vanskeligst å oppdage fotgjengere som ferdes langs veien.

─ At barna er synlige langs skoleveien er absolutt en prioritet for oss ved skolene. Vi er jo en stor og langstrakt kommune der mange benytter seg av skolebuss. Elevene våre står ofte i veikanten og venter på skoleskyss, da er det viktig å bli sett. Her har vi ingen å miste, trygg skolevei er viktig, forteller avdelingsleder, Bård Halvorsen ved Rødberg skole.  

─ Et veldig flott og positivt tiltak fra UMF sin side. Med små forhold har vi alle kjennskap til UMF på en eller annen måte. Du ser at de også bidrar til skolene på mange andre måter, for eksempel ved utplasseringer av elever under arbeidsuker, poengterer Halvorsen.  

Vi heier på hverandre. Vi vil hverandre vel. 

Lars Granhaug – Rektor Uvdal Skole 

Ønsker å bidra til trygg skolevei

For Uvdal Maskinfabrikk er det viktig å spille på lag og bidra til et trygt og godt lokalsamfunn. 

─ Som hjørnesteinsbedrift og en av de største arbeidsplassene i kommunen mener vi at det er viktig å ta vare på samfunnet vi er en del av. Vi er helt avhengig av de flotte menneskene i lokalsamfunnet vårt. 

Visste du at det finnes en egen refleksdag? Les mer her!

─ Vår barn er jo noe av det kjæreste vi har, så det er en glede for UMF å bidra til økt sikkerhet langs skoleveien. Vi håper jo også at elevene synes det er litt stas å få tildelt en egen refleksvest med UMF-logo på.  Mest sannsynlig kjenner de jo noen som jobber hos oss på fabrikken, forteller daglig leder ved Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård. 
 

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.

Merk: siden saken først ble publisert, har Olaf Ødegård gått av som daglig leder, og Lars Granhaug har gått over i stillingen som bygdeutvikler i Nore og Uvdal kommune.

Statkraft har 1-2 ganger i året hatt behov for rensk av inntaksgrindene til Nore 2. For å forlenge intervallet mellom hver rensk, tok de kontakt med Uvdal Maskinfabrikk (UMF) for å se på mulige løsninger.

UMF utviklet en lense hvor kostnadseffektivitet og holdbarhet i materialvalget ble vektlagt. Lensa ble produsert, og montert i 2018, og etter det har vi ikke hatt behov for stopp og nedtapping som følge av tett varegrind, sier vedlikeholdsleder ved Nore Kraftverk, Ole Gunnar Haug.

Naturlig å velge en lokal partner

Statkraft hadde god kjennskap til UMF fra tidligere samarbeid og utførelse av jobber. UMF ble derfor et naturlig førstevalg i denne fasen.

– Etter litt forarbeid i Statkraft, hadde vi noen tanker rundt en mulig løsning på utfordringen med hyppig rensk. For videre planlegging, konstruksjon, utvikling og etter hvert testing, så vi en stor fordel i å velge en lokal samarbeidspartner.

– I hele prosessen, hadde vi en god dialog med UMF. I testfasen deltok vi med mannskap og tilpasset nødvendig produksjon. I forhold til landfeste, ble kreftene beregnet av UMF etter innspill på strømninger fra Statkraft. Det ble samarbeidet tett for å få til en sikker løsning både under montasjen, men også under videre drift, og i forhold til tredjeperson.

En kostnadseffektiv løsning

Oppsamlingslensen har som formål å samle og lede vekk avfall som kommer i vassdraget i flomsituasjoner.

– Oppsamlingslensen gjør jobben på en veldig effektiv måte. Lensa har i tillegg minimalt med vedlikehold, så vi sparer her på vedlikeholdsutgifter.

– Det blir heller ikke like mange stopp og tømminger av Rødbergdammen som før, med de miljømessige utfordringer det har. En rein grind gir dessuten mindre falltap, og dermed større produksjon med samme vannmengde, avslutter Ole Gunnar Haug.


Kvalitet i alle ledd

Uvdal Maskinfabrikk tilbyr produksjon av mekaniske deler, monterte produkter og presisjonskomponenter i avanserte materialer. Vi besitter solid teknisk kompetanse og ingeniørkapasitet for prototypeproduksjon som lensesystemet for Statkraft.

UMF skal alltid være blant de aller beste leverandørene i sin bransje på kvalitet. Kvalitet i vår bedrift innebærer at enhver leveranse minst tilfredsstiller det som er avtalt.


Dette er Uvdal Maskinfabrikk

I mer enn 40 år har vi utviklet oss til å bli en solid og pålitelig leverandør, som tilbyr kompleks mekanisk produksjon av produkter med høy kvalitet. Våre produksjonsanlegg består av presisjonsmaskiner av høyeste kvalitet og vi tar på oss prosjekter og produksjoner fra ide til prototyp og serieproduksjon. Les mer om hva vi tilbyr her.Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook. ─Å skulle bytte ERP system er ingen liten avgjørelse, det har vært en lang prosess. Valget vi tar nå vil påvirke bedriften i mange år fremover, forteller daglig leder i UMF, Olaf Ødegård.

Er navet i bedriften

Enterprise Resource Planning (ERP) skal ivareta alle prosesser i verdikjeden til en bedrift. Alle bedriftens prosesser som for eksempel salgsarbeid, innkjøp, prosjektoppfølging, produksjon, lagerbeholdning samordnes inn i en og samme løsning. I tillegg integreres alle varianter av programvare som brukes, inn i den samme løsningen.

─At vi nå velger å gå over til Monitor G5 har vært en stor avgjørelse for oss. Dette vil påvirke oss i mange år fremover. Dette er ikke et IT-prosjekt, men snarere et utviklings- og omstillingsprosjekt.

─ Det har vært en formidabel utvikling på ERP-systemer de siste fire til fem årene. Den løsningen vi har valgt er fremtidsrettet og sikrer oss en god posisjon for ytterligere utvikling i årene som kommer. Å kunne koble CNC-maskinene opp mot systemet og å bruke sanntidsdata, er noe vi har sett frem til, utdyper Ødegård.

Løsningen vi har valgt er fremtidsrettet og sikrer oss en god posisjon for ytterligere utvikling. 

Olaf Ødegård – Daglig leder, Uvdal Maskinfabrikk. 

Flere kandidater på bordet

Prosessen med å bytte fra nåværende til nytt system er ingen liten oppgave. Omstillingen er noe Uvdal Maskinfabrikk har arbeidet med i flere år allerede.

─Etter en lang og grundig utvelgelsesprosess stod vi igjen med noen få kandidater. Vårt valg falt på Monitor ERP systems og deres G5-versjon av systemet.

Monitor utvikler systemer som er skreddersydd for produksjons- og industribedrifter. Med en svært stor markedsandel i Sverige har de nå valgt å utvide satsningen også i Norge.

─ At de nå satser i Norge ser vi på som utelukkende positivt og vi gleder oss til det videre samarbeidet med Monitor. Jeg må også få skyte inn at Monitor virkelig har satset mye på brukeropplevelsen i tillegg til den gode funksjonaliteten. Det er imponerende at de har klart å få et såpass komplekst og innfløkt system til å fremstå så brukervennlig og enkelt, understreker Ødegård

Uvdal Maskinfabrikk får også tilgang til et nettbasert opplæringsprogram som vil sørge for en smidig overgang til det nye systemet våren 2022.

Lurer du på hva et ERP-system er?

Se denne videoen fra Monitor ERP:

Spesialtilpasset for produksjonsbedrifter

Mikael Ekblom i Monitor ERP forteller at systemet er svært godt tilpasset UMF sine behov.

─ Vi spesialiserer oss direkte inn mot produksjonsbedrifter, dette er vår store styrke. Og sånn sett er UMF en svært god match for oss i Monitor. I Sverige har vi en markedsandel på 43%, og nå som vi satser i Norge forventer vi også en betydelig vekst også her.

Vi spesialiserer oss direkte mot produksjonsbedrifter. UMF er en svært god match for oss. 

Mikael Ekblom – Monitor ERP. 

─ Det unike med Monitor G5 er at alle kunder får eksakt samme versjonen av programmet. Alle har tilgang til de samme funksjonene og verktøyene. Så tilpasser vi brukergrensesnittet slik at det passer hver enkelt bedrift.

─ Dette gjør at vi kontinuerlig kan rulle ut nye oppdateringer og forbedringer slik at systemet aldri blir utdatert, forklarer Ekblom.

Dette er Uvdal Maskinfabrikk

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.

Høsten har kommet og med vinteren rett rundt hjørnet er det viktig å se og bli sett. Uvdal Maskinfabrikk har derfor sponset første til fjerde klasse ved Rødberg og Uvdal skole med splitter nye refleksvester. 

Vær synlig i høstmørket

Med nye refleksvester fra UMF er det enklere å få øye på barna langs skoleveien. Med våt og beksvart asfalt er høsten den tiden der det kanskje er aller vanskeligst å oppdage fotgjengere som ferdes langs veien.

─ At barna er synlige langs skoleveien er absolutt en prioritet for oss ved skolene. Vi er jo en stor og langstrakt kommune der mange benytter seg av skolebuss. Elevene våre står ofte i veikanten og venter på skoleskyss, da er det viktig å bli sett. Her har vi ingen å miste, trygg skolevei er viktig, forteller avdelingsleder, Bård Halvorsen ved Rødberg skole.  

─ Et veldig flott og positivt tiltak fra UMF sin side. Med små forhold har vi alle kjennskap til UMF på en eller annen måte. Du ser at de også bidrar til skolene på mange andre måter, for eksempel ved utplasseringer av elever under arbeidsuker, poengterer Halvorsen.  

Vi heier på hverandre. Vi vil hverandre vel. 

Lars Granhaug – Rektor Uvdal Skole 

Ønsker å bidra til trygg skolevei

For Uvdal Maskinfabrikk er det viktig å spille på lag og bidra til et trygt og godt lokalsamfunn. 

─ Som hjørnesteinsbedrift og en av de største arbeidsplassene i kommunen mener vi at det er viktig å ta vare på samfunnet vi er en del av. Vi er helt avhengig av de flotte menneskene i lokalsamfunnet vårt. 

─ Vår barn er jo noe av det kjæreste vi har, så det er en glede for UMF å bidra til økt sikkerhet langs skoleveien. Vi håper jo også at elevene synes det er litt stas å få tildelt en egen refleksvest med UMF logo på.  Mest sannsynlig kjenner de jo noen som jobber hos oss på fabrikken, forteller daglig leder ved Uvdal Maskinfabrikk, Olaf Ødegård. 
 

Ta kontakt med oss og følg oss gjerne på Facebook.

Tag Archive for: UMF