Kvalitetskontroll

Uvdal Maskinfabrikk er sertifisert etter ISO NS-EN 9001:2015.

Vi har eget målelaboratorium som er godt utstyrt med testutstyr, måleutstyr og en Zeiss CNC-styrt målemaskin. Laboratoriet er temperaturstyrt med jevn temperatur på 20 C. Kontrollørene våre er dyktige fagarbeidere med lang erfaring innen kontrollfaget.

Også PT og MT utføres internt hos oss.

Alle produserte deler serienummereres dersom kunden krever dette, noe som gir full sporbarhet.

Dokumentasjon er en viktig del av vår kvalitetsavdeling, og leveres i henhold til kundens krav.

 

Vårt kundeløfte

Vi skal være blant de beste leverandørene i bransjen på kvalitet.
Kvalitet i vår bedrift innebærer at enhver leveranse internt eller eksternt minst tilfredsstiller det som er avtalt med kunden.
Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser og sikre at våre kunder velger våre produkter ved gjenkjøp.
Vi er en pålitelig leverandør som tar totalansvar for prosjekter fra idé til ferdig godkjent produkt.