Lærling Trym uteksaminert – fått fagbrev


Fagbrev etter to år som lærling

Etter to år som lærling hos UMF har Trym fått fagbrev i industrimekanikerfaget. Med et slikt fagbrev i hånden er man i dag attraktiv på arbeidsmarkedet da etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft i industrien er stabil og mange unge i dag velger akademisk utdanning. I tillegg har Trym vist en stå-på-vilje som verdsettes hos UMF.

Trym har en personlighet og en arbeidslyst som passer godt inn hos oss i UMF. Vi setter pris på at det kommer inn unge folk som kan utfordre oss som har vært her lenge. På den måten forener vi ny og gammel kunnskap og utvikler oss sammen.

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

God støtte fra kollegaene

Som arbeidsgiver er UMF opptatt av å investere i sine ansatte slik at det skal være et godt sted å jobbe. Som et resultat av det har de en solid og stabil arbeidsstab slik at de beholder kompetanse og erfaring i bedriften. Dette fører til kvalitet og stabilitet i leveranse overfor kunder og samarbeidspartnere.

De ansatte rundt Trym har vært en viktig og god støtte for ham i lærlingtiden og deres trygge veiledning har bidratt til at Trym nå har klart dette så bra og bestått fagprøven.

Jeg opplevde å få faglig kompetanse veldig kjapt, nettopp fordi jeg ble kasta ut i nye oppgaver. Er det noe du ikke får til, så får du selvfølgelig god hjelp av de som har jobbet her lenge.

Trym Nordby Andersson, tidligere lærling UMF

Veien videre

Den tekniske utdanningen Trym nå har i bunn, er viktig for eventuell videre utdanning. Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mulig å ta en ingeniørutdanning, men først skal han i forsvaret.

Når vi trenger ansatte, kontakter vi de vi vet er flinke og Trym vil helt klart være en aktuell kandidat. Vi vil takke Trym for innsatsen hos oss de siste to årene, gratulerer ham så mye med fagbrevet og ønsker ham lykke til videre.»

Atle Næsset, leder produksjon/prosjekt UMF

Les mer om UMF her!