UMF styrker kompetansen med internasjonalt sveisediplom

Henning Nørstebø ved Uvdal Maskinfabrikk har den siste perioden skolert seg som Internasjonal sveiseinspektør

-At Henning nå har tilegnet seg kompetansen som Internasjonal Sveiseinspektør (IWI-S) sikrer at vi kan fortsette å levere produkter på et svært høyt nivå, forteller produksjonsleder ved UMF, Atle Næsset.

Kom gjennom nåløyet

For at UMF skal kunne levere produkter til industrien kreves det at man har en sertifisert sveisekoordinator i bedriften. Skoleringen som Internasjonal Sveisekoordinator gjennomføres både digitalt og praktisk ved Kiwa Teknologisk institutt i Stavanger.

-Det er jo et krevende kurs å gjennomføre, det er ikke noe man kan komme uforberedt til. Man må legge ned litt tid i dette for å bestå, forteller Nørstebø.

-At Henning nå har tilegnet seg kompetansen som Internasjonal Sveiseinspektør(IWI-S) sikrer at vi kan fortsette å levere produkter på et svært høyt nivå.

Produksjonsleder, Atle Næsset.

-Kurset gjennomføres todelt. Først nettbasert med påfølgende eksamen, før man går over til praktisk skolegang med en avsluttende eksamen i Stavanger. Alt dette må selvfølgelig bestås og det var flere i årets kull som ikke bestod. Heldigvis gikk det bra for meg denne gangen, forteller Henning.

Gikk du glipp av denne: Nytt ERP system: ─ Et omstillingsprosjekt som vil påvirke oss i mange år fremover

Omfattende kvalitetskrav

Produksjonsleder Atle Næsset forteller at det stilles omfattende krav til kvalitet ved produktene UMF leverer til sine kunder.

Sveiseinspektør.

-Særlig innen olje- og romfartsindustrien stilles det skyhøye krav til oss som leverandør. Henning sin jobb er derfor utrolig viktig for oss ved UMF.

-Jobben hans blir å kontrollere og kvalitetssikre at de korrekte prosedyrene blir gjennomført på en god måte. Ved sveising på nye legeringer og materialer blir det også Henning sin jobb å utvikle nye og forbedrede prosedyrer, avslutter Næsset.

Les også: Lensesystem utviklet av Uvdal Maskinfabrikk